Welcome visitor you can log in or create an account

Transport Sanitarny

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego (np. karetką  pogotowia), w tym także lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie skierowania lekarza POZ, w przypadkach:

  • koniecznego podjęcia natychmiastowego leczenia w szpitalu;
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  • pacjent bezpłatnie zostanie dowieziony do szpitala

Natomiast w innych, niż wymienione sytuacjach, w przypadku osób, które: nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia lub potrzeby konsultacji leczenia, nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższej placówki zdrowia udzielającej świadczeń we właściwym zakresie, przejazd taki jest odpłatny w całości lub częściowo.

KONTAKT

  • REJESTRACJA - 58 660 81 60
  • ZOL - 58 660 81 71
  • MEDYCYNA PRACY - 58 660 81 97
     
  • SEKRETARIAT - 58 660 81 70
  • MARKETING - 58 660 81 89