Logo
Wydrukuj tę stronę

Transport Sanitarny

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego (np. karetką  pogotowia), w tym także lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie skierowania lekarza POZ, w przypadkach:

  • koniecznego podjęcia natychmiastowego leczenia w szpitalu;
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  • pacjent bezpłatnie zostanie dowieziony do szpitala

Natomiast w innych, niż wymienione sytuacjach, w przypadku osób, które: nie wymagają konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia lub potrzeby konsultacji leczenia, nie posiadają dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego w celu przejazdu na leczenie do najbliższej placówki zdrowia udzielającej świadczeń we właściwym zakresie, przejazd taki jest odpłatny w całości lub częściowo.

©2015 Euromedicus Sp. z o.o.All rights reserved