Welcome visitor you can log in or create an account

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Placówka nasza udziela długoterminowej, całodobowej stacjonarnej opieki medycznej dla pacjentów nie wymagających już stałej hospitalizacji, a którzy jednak potrzebują nadzoru doświadczonego personelu ze względu na swój stan zdrowia.

Od 1 czerwca 2015 ZOL Euromedicus oferuje krótkoterminową, odpłatną opiekę połączoną z zabiegami rehabilitacyjnymi. Oferta skierowana jest do Pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej i może być pomocna szczególnie w sezonie urlopowym. Minimalny czas pobytu wynosi 14 dni. Zakres i cena usługi są ustalane indywidualnie dla każdego Pacjenta.

Przeciwwskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego to:

 • stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych - bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie);
 • terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna);
 • choroba zakaźna;
 • zaburzenia i choroby psychiczne;
 • uzależnienie alkoholowe lub od środków psychoaktywnych;
 • chorzy wentylowani mechanicznie;
 • chorzy poniżej 18 roku życia;

Dokumentami potrzebnymi do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego są:

 • wniosek o przyjęcie do ZOL Euromedicus;
 • skierowanie od lekarza do ZOL Euromedicus;
 • zaświadczenie lekarskie, w którym stwierdza się, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu nie wymaga hospitalizacji oraz wykaz leków przyjmowanych przez chorego;
 • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową;
 • karta kwalifikacji chorego do objęcia pięlęgniarską opieką długoterminową wg skali Barthel oraz w przypadku zaburzeń świadomości potwierdzona wg skali Glasgow;
 • karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego (jeżeli takie było prowadzone);
 • oświadczenie pacjenta i opiekuna;

Ponadto należy dołączyć:

 • dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającym się o skierowanie (decyzja organu rentowego albo emerytalno – rentowego, ustalającego wysokość emerytury, renty lub renty socjalnej, bądź decyzję o przyznaniu zasiłku stałego) lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w ZOL;
 • dowód ubezpieczenia;
 • wyniki badań diagnostycznych wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy w zależności od rodzaju choroby i wskazań lekarskich (morfologia, ob., mocz, glukoza, HBS, EKG, RTG klatki piersiowej z ostatniego roku, wyniki wymazów bakteriologicznych z ran, MRI, TK (jeśli były wykonywane);
 • kserokopia dowodu osobistego, legitymacji rencisty lub emeryta, odpisy konsultacji specjalistycznych, leczenia szpitalnego i wszelkich dokumentów dotyczących dotychczasowego leczenia;
 • kontakt do rodziny lub MOPS;

Zgłoszenia do kwalifikacji chorego (którego koszty leczenia i rehabilitacji pokrywa NFZ) prosimy składać tylko na wnioskach załączonych do strony, niekompletna dokumentacja nie będzie rozpatrywana. Komplet dokumentów proszę składać na adres Zakładu.

Zasady przyjęcia do ZOL określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych. Czas oczekiwania na decyzję (kwalifikująca lub odrzucająca) to 14 dni. W przypadku braku miejsc przy decyzji kwalifikującej, chory wpisany zostaje na listę osób oczekujących.

Miesięczna opłata za pobyt w ZOL jest ustalana zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i odpowiada 250 % najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa, niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W przypadku pacjentów ubezpieczonych koszty leczenia i rehabilitacji pokrywa Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent.

ZOL dysponuje ograniczoną ilością miejsc finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Możliwe jest komercyjne świadczenie usług opiekuńczo - leczniczych w naszym zakładzie. W sprawie zasad i trybu przyjęć pacjentów komercyjnych prosimy o kontakt z kierownikiem jednostki.

Wszelkich informacji dotyczących oferty udzieli Państwu kierownik pani mgr Ewa Morzuch pod numerem telefonu (58) 660-81-65 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria

KONTAKT

 • REJESTRACJA - 58 660 81 60
 • ZOL - 58 660 81 71
 • MEDYCYNA PRACY - 58 660 81 97
   
 • SEKRETARIAT - 58 660 81 70
 • MARKETING - 58 660 81 89